Reklamačný formulár | Sládek a syn | Elektroinštalácie a materiál

Dnes je nedela, 19. máj 2024
doprava nad 50 EUR ZDARMA
možnosť osobného ODBERU

Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ  FORMULÁR             číslo:

Obchodné meno :                   SLÁDEK a syn – Elektroinštalácie, s.r.o.

 

Adresa sídla/miesta podnikania:             Námestie slobody 1900/64

 

IČO:                                                       36294080

 

Zápis:                                                     v Obchodom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 10099/R

 

Zastúpenie:                                             Ing. Jozef Sládek - konateľ

 

DIČ/IČ DPH:                                        SK 2020109542

 

Telefónne číslo/ email:                           0903 802 993

 

(ďalej len ako „podnikateľ“)

 

Meno, priezvisko, titul :                      ......................................................................................................

 

Adresa bydliska:                     ......................................................................................................

 

Telefónne číslo/ email:                       ......................................................................................................

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

 

týmto u SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o., IČO: 36 294 080, sídlo: Námestie slobody 1900/64, 020 01 Púchov, zápis: v Obchodom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 10099/R,  reklamujem dole uvedený tovar s uvedeným popisom závad.

 

Číslo objednávky a faktúry:                           ...............................................................................

 

Dátum objednania:                                         ...............................................................................

 

Dátum prevzatia tovaru:                                 ...............................................................................

 

Tovar, ktoré reklamujem (presný názov a kód tovaru podľa ponuky):

 

...................................................................................................................................................................

 

Presný popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:

 

.......................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

.......................................................................................................................................................

 

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie - vrátenie kúpnej ceny:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

 

Prílohy:........................................................................................................................................................

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

 

 

 

 

V ..................................., dňa ..................., podpis ..........................SLÁDEK a syn – Elektroinštalácie, s.r.o.

Námestie slobody 1900/64
02001 Púchov

IČO: 36294080
DIČ: 2020109542
IČ DPH: SK2020109542

Telefón: 00421 (0)42 4331028
Predajňa: 00421 (0)42 4633295
Email: sladekasyn(@)sladekasyn.sk

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS