Formulár na odstúpenie od zmluvy | Sládek a syn | Elektroinštalácie a materiál

Dnes je streda, 24. júl 2024
doprava nad 50 EUR ZDARMA
možnosť osobného ODBERU

Formulár na odstúpenie od zmluvy

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV

 

 

Meno, priezvisko, titul :                      ......................................................................................................

 

Adresa bydliska:                     ......................................................................................................

 

Telefónne číslo/ email:                       ......................................................................................................

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

 

týmto odstupujem v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej s SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o., IČO: 36 294 080, sídlo: Námestie slobody 1900/64, 020 01 Púchov, zápis: v Obchodom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 10099/R (ďalej len ako „predávajúci“).

 

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

 

Číslo objednávky a faktúry:                           .............................................................................

 

Dátum objednania:                                         .............................................................................

 

Dátum prevzatia tovaru:                                 .............................................................................

 

Výrobky, ktoré ako spotrebiteľ vraciam (presný názov a kód tovaru):

 

....................................................................................................................................................................

 

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):.........................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Spôsob vrátenie kúpnej ceny:                        .................................................................................................

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

 

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

 

 

 

 

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

 

 SLÁDEK a syn – Elektroinštalácie, s.r.o.

Námestie slobody 1900/64
02001 Púchov

IČO: 36294080
DIČ: 2020109542
IČ DPH: SK2020109542

Telefón: 00421 (0)42 4331028
Predajňa: 00421 (0)42 4633295
Email: sladekasyn(@)sladekasyn.sk

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS